Portal Kurortów Polskich

 

 

 
Uzdrowiska i sanatoria w Polsce ● Informacje podstawowe

 

 

Wykaz uzdrowisk w Polsce

 

Status uzdrowiska w Polsce może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie kilka warunków:

 • posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach (określonych ustawowo);

 • posiada klimat o właściwościach leczniczych;

 • na obszarze tym znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego;

 • realizuje określone wymagania w stosunku do ochrony środowiska.

Podstawowa problematyka lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce jest regulowana Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Ustawa określa m.in. kierunki lecznicze uzdrowisk, zasady oraz warunki prowadzenia i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Portal Kurortów Polskich poleca

 

UZDROWISKO CIECHOCINEK

SANATORIUM UZDROWISKOWE

KRYSTYNKA

 

Portal Kurortów Polskich poleca

 

UZDROWISKO AUGUSTÓW

SANATORIUM UZDROWISKOWE

AUGUSTÓW

 

 


Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego to:

 • szpitale uzdrowiskowe;

 • sanatoria uzdrowiskowe;

 • przychodnie uzdrowiskowe.

Kierunki lecznicze uzdrowisk:

 

Kierunek leczniczy to możliwość leczenia określonej grupy chorób, wynikająca z dostępnych naturalnych surowców leczniczych i warunków klimatycznych.

 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia);

 • choroby układu nerwowego (neurologia);

 • choroby reumatologiczne (reumatologia);

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia);

 • choroby naczyń obwodowych;

 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia);

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia);

 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia);

 • cukrzyca (diabetologia);

 • otyłość;

 • choroby endokrynologiczne;

 • osteoporoza;

 • choroby skóry (dermatologia);

 • choroby kobiece (ginekologia);

 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia);

 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)

 • choroby oka i przydatków oka (choroby okulistyczne).

Formy leczenia uzdrowiskowego:

 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy,

 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy,

 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie,

 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie,

 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (3-18 r. ż.): 27-dniowe, bezpłatne,

 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej: 21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a opiekun czynny zawodowo korzysta nadto z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego,

 • leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci: 6-18 osobodni zabiegowych.

 • leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym - przeznaczone dla osób z wybranymi (określonymi przez NFZ) schorzeniami układów kostno-stawowego, i nerwowego oraz po niektórych urazach. Skierowanie na ten rodzaj leczenia mogą wystawiać lekarze z poradni specjalistycznej ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej albo lekarze z oddziałów szpitalnych. Turnusy 28-dniowe, świadczeniobiorcy otrzymują pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

 • leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym - kierowane do osób z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (cukrzyca insulinozależna), ze schorzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego. Skierowania wystawiać mogą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Turnusy 28-dniowe, świadczeniobiorcy otrzymują pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

Działalność leczniczo-rehabilitacyjna jest prowadzona również w specjalistycznych obiektach nie wchodzących w skład uzdrowisk.

Możliwy jest pełnopłatny pobyt w sanatorium uzdrowiskowym - poza skierowaniem z NFZ. Planując taki pobyt, należy odpowiednio wcześnie skontaktować się z wybranym sanatorium i zarezerwować termin.

 

Kierunki lecznicze uzdrowisk - Dowiedz się, jakie choroby leczone są w poszczególnych uzdrowiskach w Polsce.

 

Wykaz uzdrowisk w Polsce  Możesz również sprawdzić Lecznictwo uzdrowiskowe - zabiegi

 

Tu znajdziesz informacje na temat Szpitale uzdrowiskowe dla dorosłych i dla dzieci

 

Częściowa odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym - Sprawdź aktualne stawki za jeden dzień pobytu.

 

 

To oznaczenie stosujemy dla szczególnie polecanych usług i produktów

 

 

 

 

 

Zastrzeżenie prawne: Zamieszczone na stronie informacje o charakterze medycznym nie mogą stanowić podstawy do samodiagnozy, leczenia, lub podejmowania innych działań związanych ze zdrowiem. Informacje te nie są również poradą medyczną. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia należy zawsze korzystać z porady lekarza.

 

   

 

© EFFECT
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w portalu są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną EFFECT. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody EFFECT są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe i tekstowe

w portalu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.
 

Reklama w portalu